Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Γονική Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Κατηγορία: Διάφορα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 08:12
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 08:12
Εμφανίσεις: 373

Σας κοινοποιούμε την υπουργική απόφαση που καθορίζει τις σχολικε?ς μονα?δες Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης ο?που δυ?νανται να λειτουργη?σουν Τα?ξεις Υποδοχη?ς ΖΕΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 3270/Β΄/11-10-2016.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sholeia_zep.pdf)sholeia_zep.pdf[ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΥ]193 kB12-10-2016 08:11