Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα (μέχρι 3.000,00?)

Επισυνάπτονται:

01_Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, από την οποία  προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.

02_Αίτηση του δικαιούχου.

03_Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_ΒEΒAI_PARAKOL_MATHHMA.doc)01_ΒEΒAI_PARAKOL_MATHHMA.doc[ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ]79 kB20-09-2012 00:19
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_AIT_OIKON_ENISX_OIKOGEN.doc)02_AIT_OIKON_ENISX_OIKOGEN.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ]36 kB20-09-2012 00:19
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_YPEUΤΗ_DHLWSH_MH_EISPRAKSHS.doc)03_YPEUΤΗ_DHLWSH_MH_EISPRAKSHS.doc[ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ]47 kB20-09-2012 00:20
Share

Ημερολόγιο άρθρων

Oct 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6