Εκπαιδευτικοί

Εκτύπωση

 

Τίτλος
01 Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Εκπ/κού
02 Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Δ/ντή Σχολικής Μονάδας
03 Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης από Διάθεση
04 Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης για Μετάθεση - Τοπθέτηση
05 Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης μετά από Υπεραριθμία
06 Αίτηση Απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
07 Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπ/κών με απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε.
08 Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπ/κών από Διάθεση
09 Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπ/κών λόγω υπεραριθμίας
10 Δήλωση Βελτίωσης Θέσης
11 Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπ/κών από Διάθεση ΠΥΣΔΕ
12 Έντυπο Δήλωσης για επίσκεψη Σχολικών Μονάδων σε ΚΠΕ
13 Βελτίωση Θέσης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ
14 Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Παροχής