Άδειες

Εκτύπωση
Τίτλος
01 Αίτηση κανονικής άδειας
02 Αίτηση αναρρωτικής άδειας
03 Αίτηση άδειας κύησης
04 Αίτηση άδειας λοχείας
05 Αίτηση 9μηνης άδειας ανατροφής παιδιού
06 Αίτηση 6μηνης άδειας ανατροφής
07 Αίτηση γονικής άδειας
08 Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών 1 έτους
09 Ενημέρωση για Χορήγηση αδειών μονίμων εκπαιδευτικών