Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου

Εκτύπωση

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Αρχείο :

Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες του Ενιαίου Μισθολογίου