ΠΥΣΠΕ

Εκτύπωση

Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

Τακτικά Μέλη

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Γκαμπούρας

Ιωάννης

Πρόεδρος

 

2

Καρακάσης

Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

 

3

Κουτσώνα

Εριφύλη

Τακτικό Μέλος

 

4

Ασπράγκαθου

Αικατερίνη

Αιρετό μέλος

 

5

Κωτούλας

Αθανάσιος

Αιρετό μέλος

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Παπαγεωργίου

Μιχαήλ

Αναπληρωματικό Μέλος

 

2

Λιάκος

Χρήστος

Αναπληρωματικό Μέλος

 

3

Βασιλειάδου

 Σουλτάνα

Αναπληρωματικό Μέλος

 

 4

Τσάνης

Ευάγγελος

Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος

 

5

Απατσίδης

Θεμιστοκλής

Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος

 
 
 

Γκουνούση

Γεωργία

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ

2461351364