Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 172877 /Δ3/17/10/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΖ74653ΠΣ-15Γ)  ΦΕΚ 3561/τΒ΄/ 4-11-2016 Υ.Α με θέμα: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_synekpaideysh.pdf)01_synekpaideysh.pdf[ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]516 kB11-11-2016 10:17
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_fek.pdf)02_fek.pdf[ΦΕΚ ]174 kB11-11-2016 10:18
Share

Ημερολόγιο άρθρων

Feb 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6