Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 172877 /Δ3/17/10/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΖ74653ΠΣ-15Γ)  ΦΕΚ 3561/τΒ΄/ 4-11-2016 Υ.Α με θέμα: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_synekpaideysh.pdf)01_synekpaideysh.pdf[ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]516 kB11-11-2016 10:17
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_fek.pdf)02_fek.pdf[ΦΕΚ ]174 kB11-11-2016 10:18
Share

Ημερολόγιο άρθρων

Jan 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31