Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής:


1. Από 07-07-2016 έως και 11-07-2016 και ώρα 15:00
α) νέας αίτησης απόσπασης στους εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλαν για οποιοδήποτε λόγο αρχικά αίτηση απόσπασης εντός της προθεσμίας, όπως είχε ορισθεί στην ανωτέρω σχετική και
β) τροποποίησης των προτιμήσεων επιλογών των αιτήσεων απόσπασης.


2. Από 07-07-2016
α) νέες αιτήσεις συζύγων ενστόλων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ.4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008), οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει αίτηση απόσπασης, αφού δεν ήταν γνωστός ο τόπος εργασίας των συζύγων τους, όπως είχε ορισθεί στην ανωτέρω
σχετική.
β) τροποποίησης αίτησης απόσπασης στους εκπαιδευτικούς προηγούμενης
περίπτωσης μετά από μετάθεση του/της συζύγου.


3. Σε περίπτωση που μεταβλήθηκαν τα μοριοδοτούμενα στοιχεία απόσπασης των
εκπαιδευτικών, που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης, παρακαλούνται να αποστείλουν
στα αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να γίνει αλλαγή στη μοριοδότησή τους,
για την οποία θα λαμβάνουν ενημέρωση.

Επισυνάπτεται η με αρ.πρωτ.110837/Ε1/06-07-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apospaseis_b_fash.pdf)apospaseis_b_fash.pdf[ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ]283 kB07-07-2016 17:24
Share

Ημερολόγιο άρθρων

Sep 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2