Ενημερωτικό σημείωμα

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 09:56
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 09:56
Εμφανίσεις: 451

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης στο πρόγραμμα μισθοδοσίας, η οποία είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από το Ν.4387/2016 και την ΠΟΛ.1064/2016. Ο νέος τρόπος υπολογισμού φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοστεί στη μισθοδοσία Ιουλίου.