Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β΄ του ν.4354/2015 "Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.Α΄ του ν.3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις"

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ "Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις, του ν. 4354/2015 , που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 176 τ.Α΄."

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (paroxh_odhgiwn.pdf)paroxh_odhgiwn.pdf[ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ]1418 kB12-01-2016 08:40
Share

Ημερολόγιο άρθρων

May 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5