Κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών και εντύπων στα σχολεία

 

Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. Γ1/1459/09-12-1993 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: "Κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών και εντύπων στα σχολεία", σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Δεν επιτρέπεται η σύσταση ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση από τους εκπαιδευτικούς για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, βοηθητικών βιβλίων, περιοδικών, εντύπων κ.λ.π. Ως χώρος του σχολείου νοείται όχι μόνο αυτός του κτιρίου αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού.

2. Οι διάφορες θετικές απαντήσεις που δίνονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συγγραφείς βιβλίων ή άλλων εντύπων, αφορούν την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής να συμπεριλάβει το βιβλίο του στον κατάλογο για τις βιβλιοθήκες των σχολείων σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 1566/85 και δεν είναι έγκριση κυκλοφορίας και διάθεσής τους.

3. Απαγορεύεται η είσοδος ιδιωτών στο χώρο του σχολείου για τη σύσταση, πώληση, δωρεάν διανομή ή και για διαφήμιση κάθε είδους εντύπου.

4. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται σ` αυτά που καθορίζονται παραπάνω καταργείται.

5. Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί.

 

Share

Ημερολόγιο άρθρων

Sep 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2