Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας)

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:

«Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» έχει διάρκεια 7 μήνες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, διγλωσσίας και διδασκαλίας τη νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών εννοιών (π.χ. τι είναι μητρική, ξένη και δεύτερη γλώσσα, αποσαφήνιση των όρων «εκμάθηση» και «κατάκτηση», δίγλωσση εκπαίδευση, χαρακτηριστικά του λόγου των δίγλωσσων ομιλητών, τα χαρακτηριστικά των μεθόδων που έχουν προταθεί διαχρονικά για τη διδακτική προσέγγιση ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, ανάλυση των δυσχερειών που θα προκύψουν κατά τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας) και αφετέρου παραδείγματα και ενδεικτικές προτάσεις εφαρμογής του θεωρητικού πλαισίου στη σχολική πράξη.

Διδακτική Ενότητα 1.     Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (υποχρεωτική ενότητα)

Διδακτική Ενότητα 2.     Διγλωσσία

Διδακτική Ενότητα 3.     Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας ή να μας ακολουθείτε μέσω social media

www.kdvm.uth.gr    

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ENHMERWT_OGHGOS.pdf)ENHMERWT_OGHGOS.pdf[ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ]618 kB15-09-2016 12:30
Share

Ημερολόγιο άρθρων

Oct 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6